HUAYANG

Symbol Company Name Share Holder Annual Report Ranking Share Outstanding Shareheld Holding Date Subscribe
HUAYANG HUA YANG BERHAD GOH SWEE BOH @ GOH CHENG KIN 2016 23 0.59% 1,560,253 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD GOH SWEE BOH @ GOH CHENG KIN 2016 24 0.58% 1,520,888 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 2016 25 0.56% 1,465,400 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Lee Ah Har @ Lee Kong Yip 2016 26 0.55% 1,445,940 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Loo Hooi Eng 2016 27 0.54% 1,427,666 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD EPF BOARD 2016 11 1.58% 4,165,800 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Hoo Ah Kar @ Ho Khoon Tai 2016 28 0.52% 1,382,849 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Ho Mook Leong 2016 12 1.42% 3,743,980 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HO CHON YIN 2016 29 0.51% 1,349,749 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD ONG SIEW ENG @ ONG CHAI 2016 13 1.14% 3,000,000 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD POHJOLA BANK PLC 2016 30 0.49% 1,300,000 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD CREDIT SUISSE 2016 14 1.14% 3,000,000 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD YAYASAN HASANAH 2016 15 1.01% 2,655,700 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD TJONG TJHOEN MIT @ CHONG CHOEN MIT 2016 16 0.83% 2,200,000 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD LIAU SEK THOON 2016 17 0.74% 1,953,400 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Erica Madeleine Ee Mein Chong 2016 18 0.68% 1,797,229 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 2016 19 0.65% 1,723,733 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD OCI Engineering Sdn Bhd 2016 20 0.63% 1,666,666 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Stephen Paul Chong 2016 21 0.59% 1,567,229 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD ASEAN GROWTH FUND 2016 22 0.59% 1,565,900 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Ho Khon Yok 2016 8 2.52% 6,646,500 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD EPF BOARD 2016 9 1.91% 5,035,300 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Ng Keat Siew 2016 10 1.81% 4,766,780 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD AIA BHD. 2016 3 4.66% 12,292,085 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2016 1 15.98% 42,190,591 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2016 2 7.58% 20,000,000 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2016 4 3.79% 10,000,000 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2016 5 3.79% 10,000,000 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 2016 6 3.32% 8,758,300 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD UOB Kay Hian Pte Ltd 2016 7 2.63% 6,950,600 30/6/2016 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD ONG SIEW ENG @ ONG CHAI 2015 6 3.11% 8,216,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD ASEAN GROWTH FUND 2015 23 0.63% 1,659,500 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Ho Khon Yok 2015 7 2.82% 7,443,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD GOH SWEE BOH @ GOH CHENG KIN 2015 24 0.59% 1,560,253 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2015 8 1.89% 5,000,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD GOH SWEE BOH @ GOH CHENG KIN 2015 25 0.58% 1,520,888 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2015 9 1.89% 5,000,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Lee Ah Har @ Lee Kong Yip 2015 26 0.55% 1,445,940 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Ng Keat Siew 2015 10 1.81% 4,766,780 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Loo Hooi Eng 2015 27 0.54% 1,412,666 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 2015 11 1.64% 4,340,400 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Hoo Ah Kar @ Ho Khoon Tai 2015 28 0.52% 1,382,849 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD CREDIT SUISSE 2015 12 1.49% 3,922,200 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 2015 30 0.52% 1,360,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 2015 13 1.47% 3,880,900 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD FONG SILING 2015 29 0.52% 1,370,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Ho Mook Leong 2015 14 1.42% 3,743,980 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD 2015 16 1.10% 2,903,800 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD BARING PACIFIC FUND 2015 15 1.25% 3,305,700 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD AIA BHD. 2015 3 4.51% 11,903,285 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD TJONG TJHOEN MIT @ CHONG CHOEN MIT 2015 17 0.83% 2,200,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Erica Madeleine Ee Mein Chong 2015 18 0.68% 1,797,229 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2015 1 15.98% 42,190,591 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Khazanah Nasional Berhad 2015 19 0.65% 1,720,500 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2015 2 7.58% 20,000,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD Stephen Paul Chong 2015 20 0.63% 1,667,229 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD HENG HOLDINGS SDN BERHAD 2015 4 3.79% 10,000,000 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD OCI Engineering Sdn Bhd 2015 21 0.63% 1,666,666 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD UOB Kay Hian Pte Ltd 2015 5 3.12% 8,228,400 30/6/2015 Read more
HUAYANG HUA YANG BERHAD DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 2015 22 0.63% 1,663,233 30/6/2015 Read more