NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN

Symbol Company Name Share Holder Annual Report Ranking Share Outstanding Shareheld Holding Date Subscribe
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2018 13 0.66% 26,984,700 28/9/2018 Read more
YONGTAI YONG TAI BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2018 14 0.82% 4,000,000 28/9/2018 Read more
SALUTE SALUTICA BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2018 18 0.40% 1,569,000 20/9/2018 Read more
KRONO KRONOLOGI ASIA BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2017 10 0.52% 1,705,000 30/3/2018 Read more
T7GLOBAL T7 GLOBAL BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2017 21 0.77% 3,200,000 31/3/2018 Read more
BOXPAK BOX-PAK (MALAYSIA) BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2017 18 0.36% 430,000 28/2/2018 Read more
NOTION NOTION VTEC BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2017 19 0.75% 2,489,700 29/12/2017 Read more
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2017 22 0.52% 4,750,000 25/9/2017 Read more
BOXPAK BOX-PAK (MALAYSIA) BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2016 18 0.36% 430,000 21/3/2017 Read more
NOTION NOTION VTEC BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2016 13 0.94% 2,528,100 30/12/2016 Read more
MMSV MMS VENTURES BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2015 21 0.35% 572,000 10/3/2016 Read more
BOXPAK BOX-PAK (MALAYSIA) BERHAD NG BOO KEAN @ NG BEH KIAN 2015 25 0.28% 166,100 29/2/2016 Read more