MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Symbol Company Name Share Holder Annual Report Ranking Share Outstanding Shareheld Holding Date Subscribe
BIMB BIMB HOLDINGS BERHAD MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 2017 24 0.27% 4,532,799 30/3/2018 Read more
BIMB BIMB HOLDINGS BERHAD MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 2016 22 0.28% 4,532,799 31/3/2017 Read more