KUMPULAN WANG PERSARAAN

Symbol Company Name Share Holder Share Outstanding Shareheld Subscribe
BONIA BONIA CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.01% 16,203,100 Read more
GHLSYS GHL SYSTEMS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.33% 2,158,200 Read more
GHLSYS GHL SYSTEMS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.13% 13,801,100 Read more
PTARAS PINTARAS JAYA BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.50% 819,700 Read more
VITROX VITROX CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.22% 2,855,000 Read more
INARI INARI AMERTRON BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 5.37% 39,215,900 Read more
INARI INARI AMERTRON BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.01% 7,373,400 Read more
INARI INARI AMERTRON BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.74% 5,416,600 Read more
PIE P.I.E. INDUSTRIAL BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.21% 1,700,800 Read more
PARAMON PARAMOUNT CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.38% 1,623,600 Read more
SHANG SHANGRI-LA HOTELS (MALAYSIA) BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.68% 2,975,800 Read more
MITRA MITRAJAYA HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.18% 7,590,400 Read more
MITRA MITRAJAYA HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.45% 2,890,100 Read more
EATECH E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.53% 2,654,100 Read more
EATECH E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.45% 2,266,000 Read more
FAVCO FAVELLE FAVCO BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.78% 1,702,700 Read more
FAVCO FAVELLE FAVCO BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.44% 5,358,600 Read more
ECS ECS ICT BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.49% 877,000 Read more
GADANG GADANG HOLDINGS BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.94% 6,620,600 Read more
GADANG GADANG HOLDINGS BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.74% 1,661,800 Read more
HEVEA HEVEABOARD BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.25% 1,245,200 Read more
PETGAS PETRONAS GAS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 5.27% 104,241,900 Read more
PETGAS PETRONAS GAS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.19% 3,679,600 Read more
DLADY DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.64% 407,000 Read more
NESTLE NESTLE (MALAYSIA) BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.16% 370,000 Read more
BPLANT BOUSTEAD PLANTATIONS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.15% 2,376,300 Read more
BPLANT BOUSTEAD PLANTATIONS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 3.46% 55,423,600 Read more
BSTEAD BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 8.96% 92,647,700 Read more
BURSA BURSA MALAYSIA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 19.80% 105,830,400 Read more
PAVREIT PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.77% 23,249,500 Read more
CMMT CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.98% 19,897,400 Read more
CMMT CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.27% 25,714,200 Read more
CMMT CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.37% 7,557,100 Read more
CMMT CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.34% 6,845,900 Read more
F&N FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.68% 2,480,800 Read more
F&N FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.27% 1,000,000 Read more
BKAWAN BATU KAWAN BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.27% 1,109,000 Read more
KLK KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.60% 17,060,000 Read more
WZSATU WZ SATU BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.70% 1,950,000 Read more

Pages