KUMPULAN WANG PERSARAAN

Symbol Company Name Share Holder Share Outstanding Shareheld Subscribe
SNTORIA SENTORIA GROUP BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.77% 4371730 Read more
SNTORIA SENTORIA GROUP BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.49% 2751540 Read more
SNTORIA SENTORIA GROUP BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.41% 2294270 Read more
RSENA RED SENA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.28% 22,782,900 Read more
RSENA RED SENA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.40% 14,000,000 Read more
NOTION NOTION VTEC BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.03% 3,397,200 Read more
FIAMMA FIAMMA HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.85% 4,300,000 Read more
WELLCAL WELLCALL HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.98% 9,875,700 Read more
IJM IJM CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.03% 116,321,488 Read more
STAR STAR MEDIA GROUP BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.20% 8,849,600 Read more
STAR STAR MEDIA GROUP BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.38% 2,767,300 Read more
STAR STAR MEDIA GROUP BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.28% 2,028,400 Read more
F&N FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.89% 3,275,200 Read more
SASBADI SASBADI HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.15% 4,835,600 Read more
SASBADI SASBADI HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.86% 3,601,000 Read more
CCMDBIO CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.79% 2,198,200 Read more
CCMDBIO CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.27% 750,000 Read more
HIAPTEK HIAP TECK VENTURE BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.31% 4,000,000 Read more
PRLEXUS PROLEXUS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.01% 3,500,500 Read more
OCR O&C RESOURCES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 4.97% 13,205,500 Read more
OCR O&C RESOURCES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.74% 7,293,500 Read more
OCR O&C RESOURCES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.76% 2,030,700 Read more
VS V.S. INDUSTRY BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 4.34% 53,647,000 Read more
OCR O&C RESOURCES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 4.97% 13,205,500 Read more
OCR O&C RESOURCES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.74% 7,293,500 Read more
OCR O&C RESOURCES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.76% 2,030,700 Read more
XINHWA XIN HWA HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.48% 1,045,980 Read more
PESTECH PESTECH INTERNATIONAL BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.73% 5,560,232 Read more
EKOVEST EKOVEST BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.07% 44,217,700 Read more
SUCCESS SUCCESS TRANSFORMER CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.05% 1,222,700 Read more
SALUTE SALUTICA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.66% 6,433,800 Read more
SALUTE SALUTICA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.31% 5,076,500 Read more
SALUTE SALUTICA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.46% 1,770,200 Read more
SALUTE SALUTICA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.37% 1,424,200 Read more
INARI INARI AMERTRON BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 6.88% 138,983,700 Read more
CHINWEL CHIN WELL HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.63% 1,886,600 Read more
FAJAR FAJARBARU BUILDER GROUP BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.51% 1,880,000 Read more
KAREX KAREX BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.26% 12,630,400 Read more
GAMUDA GAMUDA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 3.48% 85,533,500 Read more
KAREX KAREX BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.94% 19,433,200 Read more
YTLPOWR YTL POWER INTERNATIONAL BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.37% 183,887,020 Read more
AWC AWC BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.60% 1,595,300 Read more
CIHLDG C.I. HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.38% 609,900 Read more
SUPERMX SUPERMAX CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.50% 3,313,500 Read more
YOCB YOONG ONN CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.02% 2,517,700 Read more
SIME SIME DARBY BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 5.37% 365,224,555 Read more
BONIA BONIA CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.63% 5,100,000 Read more
BONIA BONIA CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.45% 3,600,000 Read more
SUPERMX SUPERMAX CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.50% 3,313,500 Read more
HUMEIND HUME INDUSTRIES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.83% 3,982,900 Read more
PTARAS PINTARAS JAYA BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.46% 760,000 Read more
PTARAS PINTARAS JAYA BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.41% 680,000 Read more
HENGYUAN HENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.65% 1,953,100 Read more
SUNREIT SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST KUMPULAN WANG PERSARAAN 4.17% 122,754,400 Read more
MAGNI MAGNI-TECH INDUSTRIES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.46% 753,200 Read more
YTLREIT YTL HOSPITALITY REIT KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.45% 7,747,000 Read more
YTLREIT YTL HOSPITALITY REIT KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.39% 6,583,700 Read more
NTPM NTPM HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.84% 20,625,200 Read more
NTPM NTPM HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.10% 12,406,700 Read more
SKPRES SKP RESOURCES BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.66% 8,297,400 Read more
UMCCA UNITED MALACCA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.97% 6,221,400 Read more
PANAMY PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 3.14% 1,906,800 Read more
PANAMY PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.79% 477,100 Read more
ASIAFLE ASIA FILE CORPORATION BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.06% 2,067,900 Read more
LITRAK LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.74% 9,162,600 Read more
LITRAK LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.42% 2,230,200 Read more
MNRB MNRB HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.20% 643250 Read more
SUPERLN SUPERLON HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 8.72% 13,850,300 Read more
SUPERLN SUPERLON HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.80% 1,270,300 Read more
OFI ORIENTAL FOOD INDUSTRIES HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.19% 5,255,900 Read more
SAM SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M) BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.41% 521,400 Read more
E&O EASTERN & ORIENTAL BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 6.67% 88411898 Read more
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.43% 1257800 Read more
RCECAP RCE CAPITAL BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.49% 1,684,700 Read more
RCECAP RCE CAPITAL BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.21% 700,000 Read more
SCGM SCGM BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 4.15% 6,024,650 Read more
SCGM SCGM BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.85% 1,234,600 Read more
MEDIA MEDIA PRIMA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.08% 23,053,200 Read more
MEDIA MEDIA PRIMA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.57% 6,300,000 Read more
DIGI DIGI.COM BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 4.61% 358,371,200 Read more
MALAKOF MALAKOFF CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 7.66% 383,184,934 Read more
MUHIBAH MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.71% 3,402,100 Read more
TUNEPRO TUNE PROTECT GROUP BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 7.87% 59,177,400 Read more
MUHIBAH MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.68% 8,070,500 Read more
BIMB BIMB HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.25% 4,176,200 Read more
BIMB BIMB HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 5.21% 85,250,780 Read more
PERSTIM PERUSAHAAN SADUR TIMAH MALAYSIA (PERSTIMA) BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.26% 255,700 Read more
MAHSING MAH SING GROUP BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 4.79% 115,318,985 Read more
AZRB AHMAD ZAKI RESOURCES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.83% 4,000,000 Read more
AZRB AHMAD ZAKI RESOURCES BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.34% 1,619,100 Read more
DELEUM DELEUM BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.86% 3,420,700 Read more
VITROX VITROX CORPORATION BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.32% 3,096,100 Read more
LAFMSIA LAFARGE MALAYSIA BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.54% 4,592,300 Read more
TDM TDM BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 8.91% 134,063,500 Read more
TDM TDM BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.21% 3,118,000 Read more
NAIM NAIM HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 2.02% 5,037,600 Read more
SPRITZER SPRITZER BHD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.48% 872,200 Read more
KAWAN KAWAN FOOD BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 1.18% 3,169,100 Read more
AMWAY AMWAY (MALAYSIA) HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 8.83% 14,521,600 Read more
AMWAY AMWAY (MALAYSIA) HOLDINGS BERHAD KUMPULAN WANG PERSARAAN 0.33% 543,400 Read more

Pages